Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ολόκληρο το κυπριακό μνημόνιο, απλοποιημένο


*Σε διαβούλευση με την τρόικα θα χαλαρώσουν οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων *Θα «ελαχιστοποιηθούν τα κίνητρα για στρατηγική στάση πληρωμών από δανειοδοτούμενους» *Μείωση κατά €113 εκ. των κοινωνικών παροχών το 2013 *Ειδική μεταχείριση του στρατού και της Αστυνομίας *Μείωση των κοινωνικών παροχών κατά 28,5€ το 2014 *Εισάγεται τέλος στης μηνιαίες κάρτες συγκοινωνιών για μαθητές και συνταξιούχους *Αναδρομική φορολόγηση ακινήτων *Περιορισμός δαπανών στην υγείαΣειρά μέτρων που αγγίζουν μισθούς, φορολογίες, ωφελήματα, συντάξεις, υγεία, ακίνητη περιουσία, όριο αφυπηρέτησης (εξόδου από θέσεις του Δημοσίου), ιδιωτικοποιήσεις και περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό σύστημα και δη το Συνεργατισμό, περιλαμβάνεται στο τελικό μνημόνιο που συμφωνήθηκε μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας, με στόχο τη συνέχιση της διαδικασίας δημοσιονομικής εξυγίανσης και το πλεόνασμα του προϋπολογισμού.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προβλέπει αύξηση του συντελεστή φορολογίας στο 12,5%, των εσόδων από τόκους στο 30%, αύξηση τωντελών για τις δημόσιες υπηρεσίεςαύξηση της εισφοράς των τραπεζικών καταθέσεων από 0,11% σε 0,15% με το 25/60 των εσόδων να προορίζονται για έναν ειδικό λογαριασμό για ένα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Από την άλλη, προνοεί κλιμακωτή μείωση των απολαβών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συνταξιούχων και εργαζομένων(μηδέν έως €2,000: 0,8%, €2,001 έως 3,000: 1%, €3,001 έως €4,000: 1,5% και πάνω από €4001: 2,0%), προνοεί μείωση των δαπανών για διάφορα στεγαστικά σχέδια κατά τουλάχιστον €36 εκ., κατάργηση της ειδικής επιδότησης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας,εξορθολογισμό του πασχαλινού επιδόματος στους συνταξιούχους και από το  2014 μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, όπως η μείωση του αριθμού των αποσπασμένων στο Υπουργείο Παιδείας κ.ά.
 
Μια άλλη σημαντική πρόνοια είναι οι κατασχέσεις εγγυήσεων μετά από 1,5 χρόνια, ή μετά από 2,5 χρόνια για κύρια κατοικία.
 
Το πρόγραμμα προνοεί μείωση των κοινωνικών παροχών κατά €113 εκ. εντός του 2013 μέσω της κατάργησης αριθμού «περιττών προγραμμάτων» που επίσης επικαλύπτονται, όπως το επίδομα μάνας, άλλαοικογενειακά επιδόματα και εκπαιδευτικά επιδόματα καθώς και τηςκατάργησης συμπληρωματικών επιδομάτων που δίνονται μέσω του δημόσιου βοηθήματος, της κατάργησης της ειδικής χορηγίας και του εξορθολογισμού του επιδόματος του Πάσχα για τους συνταξιούχους.
 
Προβλέπεται ακόμη το πάγωμα των συντάξεων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 2013 – 2016 και η κατάργηση της αύξησης σύνταξης για εξαρτώμενη / ο σύζυγο που συνεχίζει να εργάζεται.
Αναφέρεται παράλληλα ότι θα εφαρμοστεί μια περαιτέρω μείωση στις απολαβές της τάξης του 3% στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους αυτού.
 
 
Πλεονασματικός προϋπολογισμός το 2016
 
Πλεονασματικό προϋπολογισμό για το 2016 της τάξης του 1,2% προβλέπει το πρόγραμμα αναπροσαρμογής της Κύπρου μέσω της εφαρμογής σειράς ευρύτατων μέτρων που επηρεάζουν πολλούς τομείς λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας.
 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται οι αρχές θα επιτύχουν έλλειμμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης όχι πάνω από €678 εκ.  ή 4,25% του ΑΕΠ το 2014. Την ίδια ώρα προβλέπεται έλλειμμα της τάξης του2,1% του ΑΕΠ ή όχι πάνω από €344 εκ. το 2015, ενώ το 2016 αναμένεται να υπάρξει πλεόνασμα της τάξης του 1,2% του ΑΕΠ ή τουλάχιστον €204 εκ.
 
Όπως αναφέρεται εκ των κύριων στόχων του προγράμματος αναπροσαρμογής είναι «η αποκατάσταση της ευρωστίας του κυπριακού τραπεζικού τομέα και η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταθετών και της αγοράς μέσω μιας διεξοδικής αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και συρρίκνωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενισχύοντας την εποπτεία τους και αντιμετωπίζοντας το αναμενόμενο έλλειμμα κεφαλαίων».
 
Προστίθεται ότι το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη συνέχιση της διαδικασίας δημοσιονομικής εξυγίανσης που ήδη είναι σε εξέλιξη, έτσι ώστε να διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και ειδικότερα μέσω μέτρων που θα μειώσουν τις υφιστάμενες πρωταρχικές δαπάνες και θα διατηρήσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση ειδικότερα μέσω μέτρων που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών στο πλαίσιο ενός μεσοπρόθεσμου πλαισίου, θα ενισχύσουν την είσπραξη εσόδων και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
 
Περαιτέρω, κύριος στόχος είναι εξίσου η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη και ισοζυγισμένη ανάπτυξη, επιτρέποντας τη χαλάρωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ειδικότερα μέσω της μεταρρύθμισης του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και της άρσης εμποδίων στην ομαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.
 
Από το 550% του ΑΕΠ που αντιπροσώπευε ο τραπεζικός τομέας έχει συρρικνωθεί στο 350% εντός ολίγων ημερών, μετά από τις δράσεις που αναλήφθηκαν σε Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου. «Περαιτέρω συρρίκνωση θα επιτευχθεί  μέσω της αναδιάρθρωσης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων», αναφέρεται.
 
 
Σταδιακή χαλάρωση περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων
 
Ειδική αναφορά γίνεται στους περιορισμούς που έχουν τεθεί στη διακίνηση κεφαλαίων κάτω από τον τίτλο «διατήρηση της ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα».
 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «οι επιπτώσεις των περιορισμών θα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση με πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
 
Οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων, προστίθεται, «θα χαλαρώσουν σταδιακά σε διαβούλευση με Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ και δεν θα παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο απ’ ό,τι είναι αυστηρώς απαραίτητο για να μετριαστούν οι σοβαροί κίνδυνοι στην σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος».
 
Ένα Συμβούλιο Παρακολούθησης που αποτελείται από την Κομισιόν και τις κυπριακές αρχές έχει συσταθεί για να διασφαλίσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων.
 
 
Κατασχέσεις εγγυήσεων μετά από 1,5 χρόνια (2,5 χρόνια για κύρια κατοικία)
 
«Μεγάλες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για να μεγιστοποιηθούν οι ρυθμοί ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα κίνητρα για στρατηγική στάση πληρωμών από δανειοδοτούμενους», αναφέρεται.
 
Τα διοικητικά εμπόδια και το νομοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή περιορίζουν την κατάσχεση και πώληση δανειοδοτικών εξασφαλίσεων θα τροποποιηθούν έτσι ώστε η περιουσία που χρησιμοποιείται ως εγγύηση να μπορεί να κατασχεθεί εντός ενός χρονικού διαστήματος 1,5 χρόνων το πολύ από την έναρξη νομικών ή διοικητικών διαδικασιών.
«Στις περιπτώσεις κύριων οικιών, αυτή η χρονική περίοδος θα μπορούσε να επεκταθεί στα 2,5 χρόνια», γράφει. 
 
Οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις, που θα γίνουν στη βάση έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, θα υποβληθούν ενώπιον της Βουλής ως τα μέσα του 2014 και θα μπουν σε εφαρμογή ως το τέλος του 2014, αν το επιτρέπουν οι μακροοικονομικές συνθήκες, αναφέρεται.
 
Παράλληλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα προσαρμογής, θα αλλάξουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά στηνκατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που από τροποποίηση που αναμένεται να ισχύει από τις 30 Μαΐου θα θεωρούνται όλα τα δάνεια άνω των 90 ημερών
 
Η Κεντρική Τράπεζα θα δημιουργήσει ακόμη κεντρικό πιστωτικό μητρώογια όλα τα δάνεια των τραπεζών και των συνεργατικών ιδρυμάτων για να μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι για νέες αιτήσεις δανείων. Αυτή η πρακτική «θα ταυτοποιεί  τους δανειοδοτούμενους που βρίσκονται πίσω στις πληρωμές τους και θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των πιστοληπτικών κινδύνων και των μεγάλων εκθέσεων». Το νομικό πλαίσιο αναμένεται να συσταθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ το κεντρικό μητρώο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
 
 
Αυστηρότερη ρύθμιση και εποπτεία για το συνεργατισμό
 
«Λόγω της οικονομικής σημασίας (του συνεργατισμού) και των νομικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και των ελλειμμάτων στην αξιολόγηση κινδύνων, αυτό το κομμάτι του χρηματοπιστωτικού τομέα χρειάζεται πιο αυστηρότερη ρύθμιση και  εποπτεία», αναφέρεται. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προνοεί την ευθυγράμμιση της ρύθμισης και της εποπτείας του συνεργατισμού με τον τραπεζικό τομέα.
 
Η εποπτεία των συνεργατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα φύγει από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και θα ενσωματωθεί στην Κεντρική Τράπεζα, ως το τέλος Ιουλίου 2013, ρύθμιση για την οποία η σχετική νομοθεσία θα ψηφιστεί ως το τέλος Ιουνίου 2013.
 
Οι κυπριακές αρχές αναμένεται να παρουσιάσουν για αξιολόγηση από την Κομισιόν, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, ενός σχεδίου δράσης με χρονοδιάγραμμα για επίτευξη του πιο πάνω μέτρου ως τέλος Ιουνίου 2013.
 
Ακόμη, αναφέρεται ότι ως το τέλος Μαΐου 2013 θα εισαχθεί νομοθεσία που θα δίνει την εξουσία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να δίνει οδηγίες στον υφιστάμενο επόπτη του συνεργατικού πιστωτικού τομέα να επεμβαίνει, επίσης σε επίπεδο μεμονωμένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 
 
Εξοικονομήσεις στις δαπάνες με περικοπές σε επιδόματα και χορηγίες
 
Το πρόγραμμα προνοεί μείωση των κοινωνικών παροχών κατά €113 εκ. εντός του 2013 μέσω της κατάργησης αριθμού «περιττών προγραμμάτων» που επίσης επικαλύπτονται, όπως το επίδομα μάνας, άλλα οικογενειακά επιδόματα και εκπαιδευτικά επιδόματα καθώς και τηςκατάργησης συμπληρωματικών επιδομάτων που δίνονται μέσω του δημόσιου βοηθήματος, της κατάργησης της ειδικής χορηγίας και τουεξορθολογισμού του επιδόματος του Πάσχα για τους συνταξιούχους.
 
Προβλέπει επίσης τη διασφάλιση μείωσης τουλάχιστον κατά €29 εκ. στο σύνολο των επιδομάτων των εργοδοτούμενων στο δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα μέσω της φορολόγησης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που παρέχονται σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους (γραμματειακές υπηρεσίες, εκπροσώπησης και φιλοξενίας), μείωση των επιδομάτων που δίνονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μείωση όλων των υπόλοιπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυβερνητικών αξιωματούχων και ωρομισθίων κατά 15% και μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης για ταξίδια εργασίας στο εξωτερικό κατά 15%.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται μια επιπρόσθετη μείωση της αποζημίωσης, όταν προσφέρεται γεύμα/δείπνο κατά 50% (20% - 45% της αποζημίωσης για το εξωτερικό αντί για 40% - 90% που πληρώνεται τώρα).
 
Το πρόγραμμα, προνοεί επίσης μείωση κάποιων ωφελημάτων και προνομίων κρατικών αξιωματούχων και ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, συγκεκριμένα την αναστολή του δικαιώματος να ταξιδεύουν στην πρώτη ή επιχειρηματική τάξη με την εξαίρεση των διατλαντικών ταξιδιών. Το δικαίωμα διατηρείται στην περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής, διευκρινίζεται.
 
Παράλληλα, καταργείται το δικαίωμα αγοράς αυτοκινήτων χωρίς την καταβολή δασμών για ανώτατους αξιωματούχους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και παρατείνεται το πάγωμα μισθών και η προσωρινή εισφορά πάνω στο ακάθαρτο εισόδημά όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων και των Γενικών Διευθυντών  (129 προσώπων) για την περίοδο 2013 – 2016 συμπεριλαμβανομένων των Βουλευτών.  Στο φορολητέο εισόδημα αυτών των προσώπων θα υπολογίζονται τα συνταξιοδοτικά και τα μέχρι τώρα αφορολόγητα επιδόματα.
Εισάγεται επίσης μια εισφορά της τάξης του 6,8% στις συντάξιμες αποδοχές των πιο πάνω.
 
Την ίδια ώρα, όσον αφορά στο κυβερνητικό συνταξιοδοτικό σύστημα, αναφέρεται ότι παγώνουν οι συντάξεις του δημόσιου τομέααυξάνεται το νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια για τις διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων, αυξάνεται η ελάχιστη ηλικία που δικαιούται κάποιος μια πλήρη σύνταξη κατά 6 μήνες ανά έτος. Ταυτόχρονα με τη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων εισάγεται χρηματικό πρόστιμο της τάξης του 0,5% ανά μήνα για πρόωρη αφυπηρέτηση.
 
Επίσης, μειώνεται η ειδική μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων υπαλλήλων, όπως μελών του στρατού και της Αστυνομίας, όσον αφορά στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια και ειδικότερα όσον αφορά τη συμβολή τους στις εφάπαξ παροχές.
 
Εισάγεται μια μόνιμη εισφορά της τάξης του 3% στις συντάξιμες αποδοχές προς το ταμείο χήρων και ορφανών από τους κρατικούς αξιωματούχους που δικαιούνται σύνταξη και εφάπαξ.  Εισάγεται εισφορά 6,8% στις συντάξιμες αποδοχές αξιωματούχων που δικαιούνται σύνταξη και εφάπαξ, αλλά δεν καλύπτονται από το κυβερνητικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα.
 
Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την κατάργηση σχετικής νομοθετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία μια δεύτερη σύζυγος δικαιούται στη σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου μετά το θάνατό του. Αυξάνεται η εισφορά στις συντάξιμες αποδοχές των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και του Φορολογικού Συμβουλίου από 3,4% σε 6,8%. Προστίθεται ότι οι εισφορές στο ταμείο χήρων και ορφανών δεν θα είναι πλέον επιστρεπτέες.
 
Εντός του 2013 αναμένεται επίσης να εφαρμοστούν και άλλαμεταρρυθμιστικά βήματα στο θέμα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μειωθούν αναλογιστικά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά 0,5% το μήνα για τις συνταξιοδοτήσεις που γίνονται νωρίτερα από το όριο αφυπηρέτησης το αργότερο από τον Ιανουάριο του 2013, στην βάση με την προγραμματισμένη αύξηση του ορίου στα 65 (κατά 6 μήνες το χρόνο) μεταξύ 2013 και 2016.
 
Προβλέπεται ακόμη το πάγωμα των συντάξεων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 2013 – 2016 και η κατάργηση της αύξησης σύνταξης για εξαρτώμενη/ο σύζυγο που συνεχίζει να εργάζεται.
 
Εντός του 2013 μειώνονται οι μεταφορές από την Κεντρική Κυβέρνηση σε εταιρείες που ανήκουν στο κράτος και ημικρατικούς οργανισμούς κατά €25 εκ.
 
Διασφαλίζεται η στοχευμένη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για μια σειρά ημικρατικών στον Προϋπολογισμό του 2013, υποστηριζόμενη από στοχευμένα μέτρα περιορισμού δράσεων.
 
Για το 2014 προβλέπεται μείωση των κοινωνικών παροχών κατά τουλάχιστον €28,5 εκ., μέσω του εξορθολογισμού και της καλύτερης στόχευσης των επιδομάτων παιδιών και των εκπαιδευτικών χορηγικών, καθώς και η κατάργηση των επιδομάτων κοινωνικής συνοχής που παρέχονται από τις υπηρεσίες ευημερίας.
 
Αναφέρεται παράλληλα ότι θα εφαρμοστεί μια περαιτέρω μείωση στις απολαβές της τάξης του 3% στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους αυτού.
Προστίθεται ότι θα υπάρξει επίσης εισαγωγή τέλους για τις μηνιαίες κάρτες που εκδίδονται για μαθητές και συνταξιούχους στα μέσα μαζικών συγκοινωνιών.
 
 
Αυτόματη αναπροσαρμογή του ορίου αφυπηρέτησης κάθε 5 χρόνια
 
Την αυτόματη αναπροσαρμογή του ορίου αφυπηρέτησης κάθε πέντε χρόνια σύμφωνα με τις αλλαγές στο προσδόκιμο ζωής προβλέπει το πρόγραμμα αναπροσαρμογής, πρόνοια που θα ισχύσει, όπως αναφέρεται από το 2018.
 
Σταδιακά, χρόνο με το χρόνο θα επεκταθεί η ελάχιστη περίοδος εισφοράς στο σύστημα από τα 10 χρόνια που ισχύει σήμερα σε τουλάχιστον 15 χρόνια κατά την περίοδο 2013 – 2017, πρόνοια η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από το Δεκέμβριο του 2013.
 
Σε λογιστικούς όρους θα χωριστούν από τις 30 Ιουνίου οι παροχές που δεν γίνονται βάσει εισφοράς με αυτές που γίνονται. Οι συνταξιοδοτικές εισφορές που δεν γίνονται βάσει εισφοράς θα φορολογούνται.
 
Οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2013 πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι συνολικές ετήσιες συνταξιοδοτικές παροχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέαδεν ξεπερνούν το 50% του ετήσιου συντάξιμου μισθού κατά τη συνταξιοδότηση.
 
Για σκοπούς να εξευρεθούν άλλες μεταρρυθμιστικές επιλογές που θα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να διενεργηθεί αναλογιστική μελέτη, η οποία και θα πρέπει να υποβληθεί στην ομάδα εργασίας γήρανσης της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής ως το τέλος Ιουλίου 2013.
Μετά από διαβουλεύσεις και αφού συμφωνήσουν οι εταίροι του προγράμματος προσαρμογής, αν χρειαστεί, θα γίνει μια συνεκτική μεταρρύθμιση με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος, η οποία θα υιοθετηθεί ως το τέλος Δεκεμβρίου 2013 και θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2014.
 
 
Μελέτη για βελτίωση του επιχειρηματικού τουριστικού μοντέλου
 
Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα, οι κυπριακές αρχές, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναπροσαρμογής, θα προχωρήσουν σε μελέτη για την βελτίωση του επιχειρηματικού τουριστικού μοντέλου και ειδικά με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, τηςαύξηση των ποσοστών πληρότητας των ξενοδοχείων και την προώθηση του τουρισμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθορίζονταςεξειδικευμένες μορφές τουρισμού όπως ο αθλητικός, ο πολιτιστικός, ο ιατρικός τουρισμός.
 
Προβλέπεται ακόμη η σταδιακή μετάβαση σε σύστημα ανοικτών ουρανώνμέσω της σύναψης διμερών και πολυμερών συμφωνιών στη βάση της αμοιβαιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
 
 
Αναδρομικά κάποια μέτρα όπως η φορολόγηση ακινήτων
 
Αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2013 προβλέπεται ότι θα ισχύσουν, όπου αυτό είναι νομικά δυνατό κάποια μέτρα.
 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προνοεί τη διασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από τη φορολόγηση ακινήτων της τάξης των €75 εκ. τουλάχιστον μέσω της επικαιροποίησης της αξίας ακινήτων με τη χρήση του δείκτη CPI για την περίοδο 1980 με 2012 ή/και μέσω της τροποποίησης των φορολογικών ποσοστών ή /και μέσω της τροποποίησης των κατηγοριών.
Προβλέπει ακόμη την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5% , τηναύξηση της φορολογίας εσόδων από τόκους στο 30%.
 
Αυξάνονται επίσης τα τραπεζικά τέλη για τις καταθέσεις στην Κύπρο από 0,11% σε 0,15% με 25/60 του εισοδήματος να πηγαίνει σε ειδικό λογαριασμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
 
Ως τον Ιούνιο 2013 η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος που καλύπτει τα μηχανοκίνητα οχήματα, στη βάση αρχών φιλικών προς το περιβάλλον και με στόχο την συγκέντρωση περισσότερων εισοδημάτων για το κράτος μέσω της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας, την εγγραφή και τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένων και των τελών για πετρέλαιο κίνησης.  Η μεταρρύθμιση θα λάβει υπόψη σχετική έρευνα που διενέργησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Παράλληλα, αυξάνονται κατά 17% τα τέλη για υπηρεσίες που προσφέρονται από το κράτος.
 
Το πρόγραμμα αναπροσαρμογής προνοεί την εισαγωγή μέτρων γιαπεριορισμό των δαπανών στην υγεία.
 
Παράλληλα, προβλέπεται η μείωση δαπανών που σχετίζονται με στεγαστικά προγράμματα κατά τουλάχιστον €36 εκ. μέσω της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού των σχεδίων που υπάρχουν για τους εκτοπισμένους και του προγράμματος στεγαστικής πολιτικής. Προνοείται ακόμη η κατάργηση της ειδικής χορηγίας για απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η παροχή δανείων ή εγγυήσεων που έχουν σχέση με την κατασκευή ή απόκτηση οικιών κάτω από όλα τα κυβερνητικά σχέδια.
 
Περιορίζεται το πασχαλινό επίδομα στους συνταξιούχους στο μάξιμουμ των €500 ανά άτομο.
 
Προνοείται η εφαρμογή μιας κλιμακωτής μείωσης αποδοχών στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως ακολούθως:  €0 – €2.000: 0,8%, €2.001 – €3.000: 1%, €3.001 – 4.000: 1,5%, άνω των €4.001: 2.0%.
 
Εισάγονται επίσης για τον προϋπολογισμό του 2014 διαρθρωτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα στο σύστημα παιδείας όπως μεταξύ άλλων τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την κατάργηση της αναλογίας 1:1,5 για διδακτικές ώρες από τα εσπερινά σχολεία, γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 
enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου