Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τις διαγραφές των φοιτητών

Τροπολογία και προσθήκη για τις προαναγγελθείσες διαγραφές των φοιτητών από τα ΑΕΙ κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου ΄΄ Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις΄΄
Με την τροπολογία/ προσθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών
, οι οποίοι με τις ισχύουσες διατάξεις απειλούνται με άμεσες και οριζόντιες διαγραφές - χωρίς μεταξύ άλλων να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών τους - μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος (αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο). Στην αδικία των επικείμενων οριζόντιων διαγραφών, προστίθενται μεταξύ των άλλων και τα εξής δεδομένα: α) Στους φοιτητές αυτούς δεν δόθηκε η ευκαιρία εφαρμογής των άλλων ευνοϊκών διατάξεων (πχ. διακοπής σπουδών κ.α., λόγω μη κατάρτισης οργανισμών), β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οικονομική επιβάρυνση των σχολών, καθώς δε δικαιούνται καμία παροχή (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα), γ) δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πόσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους καθώς η υποχρεωτική εγγραφή, ως δήλωση συνέχισης, ουδέποτε εφαρμόστηκε και δ) οι πρωτοφανείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τις οποίες διέρχεται η χώρα.

Eίναι οι διατάξεις των παραγράφων 9, α, β, και γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 που προβλέπουν, αφενός την οριζόντια «αυτοδίκαιη» διαγραφή (λόγω παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη) και αφετέρου τη ρύθμιση του θέματος από τους Οργανισμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για άλλη μια φορά ότι οι διαγραφές των φοιτητών μεγιστοποιούν την ταξική επίθεση προς τα χαμηλά και λαϊκά στρώματα της κοινωνίας μέσα στην κρίση.

Γι΄αυτό απαιτεί την άμεση τροποποίηση του άρθρου 80 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», του ν. 4009/2011 (195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Οι παράγραφοι 9,α, 9,β, και 9,γ, του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 πρέπει να διαγραφούν και να αντικατασταθούν ως εξής: "Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να προβούν, μόνο στη διαγραφή των φοιτητών που δεν εγγράφονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ή που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με εξαίρεση την περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας ή πραγματικού και σοβαρού κωλύματος».

Τη στιγμή που οι επί πτυχίω φοιτητές ούτε το δημόσιο επιβαρύνουν ούτε την εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνουν, μήπως ο ανομολόγητος σκοπός του Υπουργείου, πέραν του να δείξει ότι "νοικοκυρεύει" τα ιδρύματα, είναι η λογιστική μείωση της αναλογίας διδασκόντων διδασκομένων, άρα προάγγελος μείωσης προσωπικού σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ σύμφωνα με το νέο σχέδιο που αυτή τη φορά θα ονομαστεί, όχι ΑΘΗΝΑ 2, αλλά ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ 1; 

left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου